Výpočet Ela 2008

Předpokládají se tyto náležitosti:
1/ Databáze všech hráčů. Lze připustit, když ve výsledkových listinách budou hráči či dvojice neznámí.
2/ Pro všechny soutěže musí být určena jejich váha dle důležitosti a zastarání.
3/ Pro všechny soutěže musí být známo pořadí pro všechny hodnocené soutěžní jednotky a výše účasti hráčů v jednotkách. Nevadí, když nehodnocení jsou neznámí. Doporučuje se znalost bodového hodnocení, které může být v některých případech využito.
4/ Pro následné zpracování je třeba určit některé pomocné parametry. Příkladem může být limit váhy hráče, při kterém se hodnocení považuje za průkazné.

Zdá se, že aktuální stav klasifikačního systému splnění těchto podmínek umožňuje.

Výpočet se provádí tímto iteračním výpočtem:
1. krok:
Inicializace vektoru El hráčů nulami.
Inicializace vektoru nevyrovnanosti soutěží jedničkami.
Výpočet vektoru sumárních vah hráčů.

2. krok:
Výpočet vektoru sumárních vážených odchylek a korekce vektoru El.
Použijí se k tomu osvědčené rovnice pro odchylky soutěžní jednotky a rozdělení mezi hráče.
Navíc bude aplikována nová neodzkoušená myšlenka transformace pořadí na bodové či procentní hodnocení. Základní transformace bude postupně korigována dle nevyrovnanosti soutěží.

3. krok:
Test, zda norma vektoru sumárních vážených odchylek poklesla pod limit. Jako norma se používá největší prvek v absolutní hodnotě. Pokud je test pozitivní je výpočet ukončen, jinak pokračuje krokem 2. Zkušenost ukazuje, že iterací bývá obvykle 15-30.

Organizační problematika Ela 2008
Možnost vyřešit bridžové Elo, výpočtově elegantně, organizačně nenáročně a s vysokým stupněm využití již existujících prostředků mně doslova fascinuje. Kdyby tato naděje nebyla, byl by pokus o tuto inovaci asi nerozumný. Stav a aktuální řešení klasifikačního systému šance Ela nepoměrně zvyšuje. Jedním s maximalistických cílů je, aby na klasifikační wwwstránce byla možnost vyjma KB a SB spočítat za stejných podmínek Elo. Přes můj aktuální optimismus se může stát, že výpočetní algoritmus nebude funkční či se projeví jiná překážka. Nemám žádnou představu jak vybudovat program Ela v klasifikačním intranetu a doufám v pomoc i oponenturu od autorů i klasifikační komise.

Prvním krokem bude ověřování tranformačního vztahu a jeho použitelnosti pro výpočet. Považuji za potřebné do Ela zařadit:
1/ Aktuální soutěže, hodnocené soutěžními body.
2/ Soutěže s vyšší soutěžní úrovní i lokálního charakteru. Tím jsou na příklad pražské skupinovky. Nedávné skupinovky A1 a A2 bývaly kdysi dle průměrného Ela nejsilnější soutěže vůbec. Tím je modernizované Áčko jistě i dodnes.
3/ Soutěže nesourodé, kde špička má vyšší soutěžní úroveň. Tím je na příklad pražský švýcar BKP a většina nejvyšších lokálních soutěží.
Pokud bude prvý krok neúspěšný, Elo odložíme.

V obráceném případě se pokusíme o vybudování pokusného Ela s těmito prvky:
1/ Použití aktuálních výsledků na klasikačním intranetu.
2/ Doplnění o prvky, charakteristické pro Elo. Váha soutěží, zastarání, váha výsledků.
3/ Vyřešení problému provozu Ela bez řízení autorem. K tomu by měly být předpoklady, při úspěchu transformačního vztahu se Elo nesmírně zjednoduší a odpadne oddělení párových a týmových soutěží a následná komplikovanost spojování.
4/ Zprovoznění pokusného Ela na klasifikačním intranetu. Pokud bude tento druhý krok neúspěšný, Elo odložíme. V obráceném případě budeme provozovat Elo ve zkušebním provozu. Při příznivém průběhu následně opravíme chyby a v příznivém případě Elo zavedeme.

Sám pro sebe bych považoval za úspěch, kdyby se mi podařilo prozkoumat transformační možnosti. Dokonce i částečně v případě, že by se neosvědčily. Aktuálně nechci nic měnit, vyjma pochopení bych od klasifikační komise nyní nic nechtěl. Od Havířováků ale potřebuji pomoc, sám nevím jakou.

2008-03-25
Sajal